Praktijkregels

1. Aanmelden bij de receptie

Meldt u zich aan bij de receptie. Dan weten wij dat u aanwezig bent en kunnen wij eventuele bijzonderheden over de wachttijd doorgeven.

De tandarts heeft een strakke planning. Wij verzoeken u daarom op tijd aanwezig te zijn.
Het komt voor dat de tandarts u later binnen roept dan de geplande tijd i.v.m. onvoorziene spoedpatiënten/trauma’s. Onze excuses daarvoor.

2. Afspraak wijzigen tot 48 uur van te voren

Wanneer u onverwachts uw afspraak moet wijzigen, doet u dit dan tenminste 48 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. (10 euro per 5 minuten, oplopend tot 100 % van de geplande behandeling)

Wijziging van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 12 uur, te geschieden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw afspraken. Als extra service sturen wij een herinnering mail ongeveer 1 week van te voren. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

3. Betalingen

Heeft u een tandartsverzekering? Wij hebben ons nota en betalingsbeheer uitbesteedt aan Infomedics.

Infomedics probeert de rekening naar uw verzekering te sturen, waarna u een nota ontvangt van het deel wat niet vergoed wordt en u zelf moet betalen. Dit is een service waaraan u geen rechten kunt ontlenen!

Heeft u geen tandarts verzekering? Dan verzoeken wij de rekening direct na afloop van uw bezoek te betalen. Dat kan per kas of pin.

Als u betalingsproblemen verwacht, dan dient u dit vooraf (voordat u een behandeling start) kenbaar te maken!

4. Communicatie
Goede communicatie is essentieel voor een goede behandeling in de praktijk. Zonder goede communicatie is behandeling in deze praktijk niet mogelijk.

In de praktijk spreken wij Nederlands en Engels.

5. Controle elke 6 maanden

Voor een goede mondgezondheid is een periodieke controle om de 6 maanden belangrijk, tenzij anders afgesproken met uw tandarts.

6. Eerste bezoek

Wij verzoeken u om eerst het digitale inschrijfformulier in te vullen. De receptie zal u dan zsm bellen om een afspraak in te plannen. Pas na dit eerste bezoek bent u daadwerkelijk in de praktijk ingeschreven.

U krijgt voor het eerste bezoek een “welkomst pakket” thuis gestuurd met daarin een uitgebreid inschrijfformulier (met een tandheelkundige en medische vragenlijst), een praktijkfolder en een brief. Neem dit van te voren goed door. Ook verzoeken wij u om de gegevens van uw oude tandarts digitaal naar ons door te sturen.

Een eerste bezoek bij een andere zorgverlener is misschien spannend voor u. Het is prettig als u weet hoe deze afspraak gaat verlopen.

Bij het eerste bezoek bekijken wij uw oude gegevens, uw gehele mond en uw gebit. Indien nodig, dan worden er aantal röntgenfoto’s gemaakt en een plan opgesteld. Als er veel problemen zijn, dan wordt er bij een 2e afspraak een plan besproken.

NB: in de praktijk spreken wij Nederlands en Engels. Wij vinden goede communicatie essentieel om u goed te kunnen behandelen. Wij willen teleurstellingen voorkomen: Als u deze talen niet spreekt, dan kunt u zich alleen inschrijven als u elk bezoek een tolk meeneemt.

7. E-mail via Zorgmail
Wij sturen begrotingen etc. via een beveiligde e-mail: Zorgmail. Als u deze mail wilt openen, dan krijgt u een melding dat u een toegangscode moet invoeren. Deze code krijgt u via een 2e e-mail automatisch toegestuurd.

8. Informatie over behandelingen
In de praktijk hebben wij diverse informatiefolders over behandelingen.
Informatie kunt u ook nalezen/downloaden op deze website. Ook kunt u www.ivorenkruis.nl of www.allesoverhetgebit.nl raadplegen.

9. Huisdieren
Er zijn geen huisdieren toegestaan in de praktijk. Er is een uitzondering voor geregistreerde hulphonden.

10. Kosten van behandelingen en begrotingen
De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende codes. Deze codes en tarieven zijn wettelijk vastgesteld.
De tandartsen zullen voor uitgebreide behandelingen een begroting opstellen. Tijdens de behandeling kan blijken dat de diagnose en dientengevolge de behandeling aangepast moet worden. Hierdoor kunnen ook de behandelkosten veranderen.

11. Kwaliteit
Alle mondzorgverleners in onze praktijk verlenen een maximale inspanning voor een maximaal resultaat.

Het resultaat is niet altijd vooraf goed voorspelbaar. Bijvoorbeeld het esthetisch resultaat van wit vulmateriaal (composiet) of bleken. Ook speelt de acceptatie van u een belangrijke rol: sommige mensen kunnen moeilijk wennen aan elke verandering in de mond. Bijvoorbeeld als tanden verplaatst worden door een beugel. Deze acceptatie neemt af naar mate u ouder wordt. Wij proberen dit vooraf uit te leggen.

De levensduur is individueel verschillend en afhankelijk van patiënt factoren. (Bijvoorbeeld afhankelijk van de kauwkrachten, (klem/knars, lifestyle)gewoontes, mondhygiëne, speekselkwaliteit, gezondheid, onze adviezen niet goed opvolgen, etc). Op deze factoren hebben wij geen invloed.

12. Ongewenst gedrag
Wij hechten veel waarde aan een goede onderlinge relatie met wederzijds respect en respect voor onze werkwijze en huisregels.
Bij bijvoorbeeld agressie, onheuse bejegening, schelden, niet nakomen van afspraken, niet reageren op oproepen wordt u uit ons bestand verwijderd. Indien nodig wordt er ook direct melding gemaakt bij de politie.

13. Pijnklacht / spoed
In onze agenda hebben wij bepaalde tijdsblokken voor urgentie. Wij adviseren om s ochtends voor 10 uur te bellen, zodat wij uw probleem dezelfde dag nog kunnen beoordelen en -indien mogelijk- kunnen behandelen.
De spoedtijden zijn beperkt en soms is alleen een noodbehandeling mogelijk en wordt een vervolg gepland.

Spoed behandelingen en consulten in het weekend, avond of uit de spoeddienst worden altijd meteen na afloop direct per kas betaald. Houdt u hier dus rekening mee om vervelende verassingen over de kosten te voorkomen. De kosten kunnen soms oplopen tot rond de 250 euro.

14. Tandartsverzekering, contracten, vergoedingen
Wij werken onafhankelijk van verzekeringen en hebben geen contracten.

Wij houden ons puur bezig met de best mogelijke tandheelkundige zorg en niet met (maximale) vergoedingen door uw verzekeringen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit uit te zoeken en bij te houden.

Wij kunnen gebruik maken van zorgsom. Hiermee kunnen wij uw mogelijke vergoeding voor een behandeling bekijken. Wij kunnen echter niet zien of u bij een andere mondzorgverlener al gebruik heeft gemaakt van uw vergoeding en/of u uw maximale vergoeding hebt bereikt. Zorgsom is dus een extra service. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

15. Teamconcept
Wij werken als hecht team samen. Together Each Achieves More!

Wellicht is het voor u wennen dat u meerdere behandelaars ziet, maar daardoor kunnen we een maximaal resultaat behalen en de wachttijden beperken.

16. Wachttijden
Soms duurt het een aantal weken voordat u terecht kunt voor een vervolgafspraak. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen, maar niet ten koste van onze kwaliteit.

Indien er urgentie is, kunt u altijd op korte termijn geholpen worden. Als er geen urgentie is, dan hanteren wij onze blokagenda. Per behandelaar kan de wachttijd voor een vervolgafspraak variëren.

17. Wijzigingen in uw gegevens tijdig doorgeven
Wij verzoeken u om elke wijziging (bijvoorbeeld adres, email, telefoonnummer, verzekering, gezondheid) schriftelijk aan ons door te geven.
Dit kan ook via het mutatieformulier op onze website of via email info@tgph.nl

De administratieve gegevens in ons bestand zijn beslissend voor het versturen van nota’s ed. Als u wijzigingen niet tijdig schriftelijk heeft doorgegeven worden de extra kosten doorberekend.

18. Wijzigingen in uw gezondheid of medicatie.
Wij willen altijd een actuele gezondheidsoverzicht en medicatielijst hebben. Deze medicatielijst kunt u opvragen bij uw apotheek.

19. Wifi in de wachtkamer
In de wachtkamer hebben wij gratis Wifi beschikbaar. Bij de receptie kunt u de inloggegevens vragen.

Wij verzoeken u om geen mobiele telefoons in de behandelkamers te gebruiken en het geluid op stil te zetten.