Tandartsrekening

Tarieven en Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Dit tarief is landelijk vastgesteld door de overheid.
Betalingsmogelijkheden:

-Nota thuis via factoringbedrijf Infomedics

-Direct per pin of per kas voor met name bedragen onder de 150 euro

-Eenmalige of doorlopende machtiging

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Vragen over uw rekening

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan infomedics.

De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics op rekeningnummer NL34ABNA0243240058, t.n.v. Infomedics. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.infomedics.nl . Op de website van infomedics kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen.

Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van infomedics.

Contactgegevens infomedics

Telefoonnummer: 036-2031900

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur

email: rekening@infomedics.nl

postadres: Postbus 60108, 1320 AC Almere