Wortelkanaalbehandeling

Wanneer wordt een wortelkanaalbehandeling gedaan

-Bij pijnklachten / ontsteking aan de wortel door diep gaatje of vulling

-Als tijdens het boren de zenuwkamer bloot komt te liggen

-Als de kies erg verzwakt is en er een opbouw/kroon gemaakt moet worden

Wat wordt er gedaan

De tandarts haalt meestal eerst met vijltjes de ontstoken zenuwresten uit de kies en vult de kies tijdelijk op met een pasta en een noodvulling. Hierna kan men nog enige dagen (ongeveer 1 week) last hebben van napijn.

Bij  de volgende afspraak worden alle wortelkanalen  goed vorm gegeven en toegankelijk gemaakt met  speciale  vijltjes. Tevens wordt er met speciaal spoelmiddel alles uitgebreid schoongespoeld en getrild.

De tandarts gebruikt handvijltjes en/of mechanische vijlen. Soms zijn de wortels erg krom of moeilijk toegankelijk; er bestaat dan altijd een kans dat een vijltje gedeeltelijk afbreekt.

Om controle te hebben over het verloop van de behandeling zal de tandarts meerdere röntgenfoto’s maken.

Als alles goed schoon is, worden de wortelkanalen gevuld met rubberstiftjes en een pasta. De kies wordt daarna gevuld.

Het vijlen en schoonspoelen is een complexe en arbeidsintensieve behandeling en vergt een lange behandelafspraak.

Het doel van het schoonmaken is om de meeste bacteriën uit het kanaal te verwijderen, zodat het lichaam zelf verder de ontsteking kan afbreken. Soms lukt dit niet goed en slaat een zenuwbehandeling niet goed aan (4-14 %). Dan is een andere vervolgbehandeling of verwijzing naar een specialist (tandarts-endodontoloog) nodig, die gebruik kan maken van en microscoop.

Wat kunt u verwachten na de behandeling

Na de behandeling is er altijd kans op pijn (20-40 %). De tandarts vijlt weliswaar de zenuwkanalen schoon, maar de ontsteking moet door het lichaam zelf worden bestreden.

Deze pijn kan variëren van een licht zeurende pijn, pijn bij het kauwen, hevige pijn, tot het ontstaan van een dikke wang. In de laatste twee gevallen dient men contact op te nemen met de tandarts. In de andere gevallen verdwijnt de pijn na ongeveer 1 week vanzelf.

De pijn kan men bestrijden met pijnstillers zoals:

-Paracetamol

-Ibuprofen of naproxen

Wat kunt u verwachten in de toekomst

Na een wortelkanaalbehandeling is de tand/kies  verzwakt, waardoor er altijd een breuk kan optreden.

Om breuk te voorkomen worden de knobbels met vulmateriaal overkapt; over het algemeen geld het advies om deze kiezen binnen 5 jaar te voorzien van een kroon.

De tand of kies kan donker verkleuren na een wortelkanaalbehandeling; voortanden kunnen wij dan (intern) bleken.

Klik hier voor online folder: Wortelkanaalbehandeling

Reacties zijn niet toegestaan.