Wortelkanaalbehandeling

WANNEER WORDT ER EEN WORTELKANAALBEHANDELING GEDAAN?

  • Bij pijnklachten / ontsteking aan de wortel door diep gaatje of vulling
  • Als het gaatje heel diep is en de zenuw heeft bereikt
  • Als er -ondanks dat er geen klachten zijn- er een ontsteking aan de wortelpunt zichtbaar is.

een gaatje voel je meestal niet en wordt ongemerkt groter. Als het gaatje dichtbij de zenuw is gekomen, dan kunnen er klachten komen…

WAT WORDT ER GEDAAN?

De tandarts haalt meestal eerst met vijltjes de ontstoken zenuwresten uit de kies en vult de kies tijdelijk op met een pasta en een noodvulling. Hierna kan men nog enige dagen (ongeveer 1 week) last hebben van napijn.

Bij  de volgende afspraak worden alle wortelkanalen  goed vorm gegeven en toegankelijk gemaakt met  speciale  vijltjes. Tevens wordt er met speciaal spoelmiddel alles uitgebreid schoongespoeld en getrild.

De tandarts gebruikt handvijltjes en mechanische vijlen. Soms zijn de wortels erg krom of moeilijk toegankelijk; bij elke patiënt worden nieuwe vijlen gebruikt, desondanks is er  een kans dat een vijltje gedeeltelijk afbreekt.

Om controle te hebben over het verloop van de behandeling zal de tandarts meerdere röntgenfoto’s maken.

Als alles goed schoon is, worden de wortelkanalen gevuld met cement en rubber. De kies wordt daarna gevuld.

Het vijlen en schoonspoelen is een complexe en arbeidsintensieve behandeling en vergt een lange behandelafspraak. Hierbij maken we gebruik van een microscoop.

Het doel van het schoonmaken is om het kanalenstelsel in de kies zo schoon mogelijk te maken, zodat het lichaam zelf verder de ontsteking kan afbreken. Soms lukt dit niet goed en slaat een zenuwbehandeling niet goed aan (4-14 %). Dan is een andere vervolgbehandeling door een specialist (tandarts-endodontoloog of kaakchirurg) nodig.

Wat kunt u verwachten na de behandeling

Na de behandeling is er altijd kans op pijn (20-40 %). De tandarts vijlt weliswaar de zenuwkanalen schoon, maar de ontsteking moet door het lichaam zelf worden bestreden.

Deze pijn kan variëren van een licht zeurende pijn, pijn bij het kauwen, hevige pijn, tot het ontstaan van een dikke wang. In de laatste twee gevallen dient men contact op te nemen met de tandarts. In de andere gevallen verdwijnt de pijn na ongeveer 1 week vanzelf.

De pijn kan men bestrijden met pijnstillers zoals:

-Paracetamol

-Ibuprofen of naproxen

Wat kunt u verwachten in de toekomst

Na een wortelkanaalbehandeling is de tand/kies  verzwakt, waardoor er altijd een breuk kan optreden.

Om breuk te voorkomen worden de knobbels met vulmateriaal overkapt; over het algemeen geld het advies om deze kiezen binnen 5 jaar te voorzien van een kroon.

De tand of kies kan donker verkleuren na een wortelkanaalbehandeling; voortanden kunnen wij dan (intern) bleken.

Klik hier voor online folder: Wortelkanaalbehandeling

Reacties zijn niet toegestaan.